Informujemy, że 30 października 2016 r. Program Paszport Korzyści został zakończony

Do 31 stycznia 2017 r. Uczestnicy Programu mogli wykorzystywać uzyskane Korzyści

W sprawach związnych z Programem Paszport Korzyści istnieje możliwość kontaktu:

e-mailowo na adres: kontakt@paszportkorzysci.pl

pisemnie na adres: Paszport Korzyści Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa